2% z dane

Mestský stolnotenisový klub Leopoldov je zaradený medzi príjemcov podielu odvedenej (zaplatenej) dane z príjmov zamestnancov, podnikateľov a firiem.
Pre MSTK je to dôležitý zdroj príjmov. Venujte nám 2% z daní prosím, ktoré ste už zaplatili štátu a podporte leopoldovský stolný tenis. Nestojí to nič, iba pár minút času na
vyplnenie tlačiva (nájdete v článku) a 2% z vašej dane pošle štát priamo MSTK LEOPOLDOV.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (1)
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (2)
5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII.
Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Údaje o príjemcovi 2% dane:
Názov: Mestský stolnotenisový klub Leopoldov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42159725
Ulica: Gucmanová
Súpisné/orientačné číslo: 13
Obec: Leopoldov
PSČ: 92041

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Postup pre právnické osoby
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Údaje o príjemcovi 2% dane:
Názov: Mestský stolnotenisový klub Leopoldov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42159725
Ulica: Gucmanová
Súpisné/orientačné číslo: 13
Obec: Leopoldov
PSČ: 92041

4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
ĎAKUJEME !

Scroll to Top