MESTSKÝ STOLNOTENISOVÝ KLUB LEOPOLDOV

Rozpis tréningov „žiaci“ pre sezónu 2023/2024:

Od 01.05. 2023 každý pondelok, utorok , štvrtok , piatok a nedeľu. Zápasy ligy žiakov v sobotu o 10.00 hod do 12.00 hod podľa stanovených termínov KSSTZ. Počas Covid 19 a iných nepredvídateľných opatrení môžu byť zápasy odohraté aj mimo stanovených termínov.

pondelok: 16:00 – 17:30 hod. – 1. skupina žiakov          –       Tréner – Michal Šantavý

utorok: 16:00 – 17:30 hod. – 2. skupina žiakov               –       Tréner  – Matej Zlámala

štvrtok: 16:00 – 17:30 hod. – 2. skupina žiakov              –       Tréner – Matej Zlámala

piatok:  16:00 – 17:30 hod.  – 1. skupina žiakov              –      Tréner  – Michal Šantavý

nedeľa: 09:00 – 11:00 hod.  – 1. skupina žiakov              –      Tréner  – Michal Šantavý

nedeľa: 13:00 – 14:30 hod.  – 2. skupina žiakov              –      Tréner  – Matej Zlámala

Rozpis tréningov „muži“ pre sezónu 2023/2024:
Od 01.05. 2023 každý pondelok , utorok , štvrtok , piatok a nedeľu. Zápasy líg mužov KSSTZ v sobotu od 14.00 hod do 19.00 hod. Zápasy líg mužov ObSTZ Pondelok a piatok od 18.30 hod podľa stanovených termínov KSSTZ a ObSTZ. Počas Covid 19 a iných nepredvídateľných opatrení môžu byť zápasy odohraté aj mimo stanovených termínov.

pondelok: 14.30 – 16.00 hod.  

utorok: 18:00 – 20:00 hod.     

štvrtok: 18:00 – 20:00 hod.    

piatok: 14:30 – 16:00 hod.     

Sezónne domáce zápasy každý druhý týždeň v pondelok, piatok a sobotu 2023/2024 :

MSTK Leopoldov “A” 2. liga muži sobota 16:00 hod.

MSTK Leopoldov “B” 3. liga muži sobota 14.00 hod.

MSTK Leopoldov “C” 7. liga muži pondelok 18:30 hod.

MSTK Leopoldov “D” 8. liga muži piatok 19:00 hod.

MSTK Leopoldov “A” 1. liga žiakov sobota 10:00 hod.

Podrobné informácie o tréningoch poskytne tréner Michal Šantavý na mob: 0949262062 resp. ostatní hráči a vedenie klubu.

Na výchove našej mládeže sa podieľajú naši skúsení hráči, pravidelne 2x do týždňa – v utorok a vo štvrtok. Ostatní hráči trénujú individuálne vo vyhradených tréningových hodinách. K dispozícii hráčom klubu ako aj verejnosti je moderná stolnotenisová hala situovaná pri futbalovom štadióne.

V prípade záujmu o stolný tenis v našom MSTK kontaktujte nášho predsedu Mgr. Radomíra Piknu na mob: 0911290489. Pre verejnosť je mestská stolnotenisová hala sprístupnená každú stredu vo večerných hodinách. Taktiež je možné zarezervovať si stôl aj mimo tréningov a domácich zápasov MSTK Leopoldov.

Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc počas sezóny!

Touto oficiálnou cestou chcú členovia klubu poďakovať za podporu a pomoc počas aktuálnej sezóny. Ďakujeme mestu Leopoldov, sponzorom, ale aj ľuďom, ktorí ochotne a bez nároku na honorár pomáhajú pri fungovaní oddielu.

Dúfame, že vloženú dôveru a čas zúročíme v prospech rozvoja športu v meste. Budeme sa snažiť aj ďalšiu sezónu čo najlepšie reprezentovať Leopoldov v slovenských, krajských a oblastných stolnotenisových súťažiach.

Návrat hore