MESTSKÝ STOLNOTENISOVÝ KLUB LEOPOLDOV

Rozpis tréningov „žiaci“ pre sezónu 2022/2023:

Od 18.09. 2021 každý utorok , piatok a nedeľu. Zápasy ligy žiakov v sobotu o 10.00 hod do 12.00 hod podľa stanovených termínov KSSTZ. Počas Covid 19 a iných nepredvídateľných opatrení môžu byť zápasy odohraté aj mimo stanovených termínov.

Utorok : 15:00 – 18:00 hod
Piatok : 16:00 – 18:00 hod
Nedeľa : 13:00 – 14:30 hod

Rozpis tréningov „muži“ pre sezónu 2022/2023:
Od 18.09. 2021 každý utorok , štvrtok a nedeľu. Zápasy líg mužov v sobotu od 13.00 hod do 19.00 hod a pondelok od 18.00 hod podľa stanovených termínov KSSTZ a ObSTZ. Počas Covid 19 a iných nepredvídateľných opatrení môžu byť zápasy odohraté aj mimo stanovených termínov.

Utorok : 18:00 – 21.30 hod
Štvrtok : 18:00 – 21.30 hod
Nedeľa : 09:00 – 12:00 hod

Podrobné info o tréningoch poskytne p. Stanek na t.č.: 0904 885 838 resp. ostatní hráči a vedenie klubu.

Na výchove našej mládeže sa podieľajú naši skúsení hráči, pravidelne 2x do týždňa – v utorok a vo štvrtok. Ostatní hráči trénujú individuálne vo vyhradených tréningových hodinách. K dispozícii hráčom klubu ako aj verejnosti je moderná stolnotenisová hala situovaná pri futbalovom štadióne.

V prípade záujmu o stolný tenis v našom MSTK kontaktujte nášho predsedu Mgr. Radomíra Piknu na mob: 0911290489. Pre verejnosť je mestská stolnotenisová hala sprístupnená každú stredu vo večerných hodinách. Taktiež je možné zarezervovať si stôl aj mimo tréningov a domácich zápasov MSTK Leopoldov.

Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc počas sezóny!

Touto oficiálnou cestou chcú členovia klubu poďakovať za podporu a pomoc počas aktuálnej sezóny. Ďakujeme mestu Leopoldov, sponzorom, ale aj ľuďom, ktorí ochotne a bez nároku na honorár pomáhajú pri fungovaní oddielu.

Dúfame, že vloženú dôveru a čas zúročíme v prospech rozvoja športu v meste. Budeme sa snažiť aj ďalšiu sezónu čo najlepšie reprezentovať Leopoldov v slovenských, krajských a oblastných stolnotenisových súťažiach.

Scroll to Top